Premium domeni i premium program

.Me premium imena su veoma vrijedni domeni kao što su ključne riječi i generički pojmovi koji, usljed svoje višeznačnosti i sposobnosti da se lako pamte na jednostavan način kreiraju poziv na akciju i dopadljivu marketinšku poruku. Pokušajte samo da zaboravite sajtove kao što su About.Me, Return.Me ili Join.Me.  Veliki broj .ME premium imena već su prerasla u onlajn servise koji imaju ogroman broj korisnika, a naša najbolja premium imena mogu se alocirati putem, Programa za premium domene.

Do sada je dodijeljen veliki broj .Me premium imena od kojih su neka jedni od najpopularnijih servisa za skraćivanje internet adresa kao što su Fb.Me (Facebook), Wp.Me (WordPress) i Ti.Me (Time časopis) i sajtova poput News.Me (šalje napopularniji sadržaj sa platformi kao što su Facebook i Twitter.), Ga.Me (platforma za kreiranje i igranje onlajn igrica), About.Me (jedan od najboljih alata za kreiranje ličnih stranica na internetu), Join.Me (servis za onlajn sastanke) i Blog.Me (platforma za blogove u Južnoj Koreji).

Ukoliko imate dobru ideju spremni smo da vam dodijelimo premium domen! Spisak domena dostupan je u tabeli ispod:

Uvijek smo spremni da sarađujemo sa kompanijama, startapima, onlajn zajednicama i preduzetnicima koji žele da izgrade brend na smislenom .Me domenu. Stoga pošaljite aplikaciju i uparite vašu najbolju ideju sa pravim domenom. Molimo vas da prije slanja aplikacije pročitate Kriterijume za dodjelu premium domena i Ugovor o dodjeli premium domena.

Prilikom ispunjavanja formulara unesite što je moguće više detalja o budućem korišćenju željenog domena, vašoj profesionalnoj biografiji i marketing planu.

Prijavi se
 Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kavih pitanja. Spremni smo da vam pomognemo da pokrenete servis na vašem .Me domenu!

Program Premium domena

Program za premium .ME domene nastao je sa ciljem da se najvrijednija .ME imena (domeni koje su rezervisani od strane .ME Registra i nijesu dostupni za registraciju) upare sa najboljim onljan proizvodima, projektima i sajtovima. Stoga pozivamo sve kompanije, bez obzira da li male ili velike, startapi ili firme sa tradicijom da pošalju aplikaciju za neko od ovih atraktivnih i vrijednih imena.

Sva premium .ME imena lako se pamte i idealan su izbor za svaku kompaniju koja želi da se pozicionira kao jedinstvena, približi se korisnicima kroz naglask na personalizovanju imena, ili lansira novi proizvod na ekskluzivnom domenu.

Zašto bih uopšte registrovao premium domen?

Domen je obično i naziv kompanije, proizvoda ili usluge. Što bolji domen (tj. što je kraći i što se lakše pamti) to su veće šanse da će ga korisnici prepoznati i sjetiti ga se. Imajući u vidu veliki broj onljan kompanija i servisa, razlika između uspjeha i neuspjeha često se ogleda u tome da li korisinici pamte naziv vaše kompanije i doživljavaju povezanost sa njom. Dobro ime je i najbolji način da se objasni čime se bavite ali i da pošaljete jasnu marketinšku poruku, što je još jedna potvrda višestruke namjene premium domena. Premium domeni najčešće se sastoje od jednog do pet karaktera, predstavljaju generičke pojmove i posjeduju poziv na akciju. Kompanije registruju takve domene jer razumiju moć brendiranja i marketinšku vrijednost koju svaki kratki, lični domen koji se lako pamti nosi u sebi.

Kako se ovaj program razlikuje od uobičajene registracije domena?

Ugalvnom kompanije registruju domene koji su slobodni (tj. nisu rezervisani) putem registrara po izboru, ili, kao što to obično biva, kompanija se može ponuditi da otkupi postojeći domen od njegovog “vlasnika”. Ukoliko se radi o domenu koji je generička ili klkjučna riječ registracija može biti veoma skupa ili se kompanija može prosto odlučiti na to da registruje glomazne domene sa velikim brojem karaktera koji često predstavljaju nedovoljno jasnu varijaciju njihovog imena. Program za premium domene usvojen je da bi se izbjegao upravo taj problem. Dakle, s obzirom da su premium domeni dosta rijetki i često nedostupni, .ME Registar je rezervisao veliki broj ključnih riječi i generičkih pojmova za buduću upotrebu od strane kompanija, onlajn zajednica, startapa i preduzetnika sa dobrim idejama i atraktivnim uslugama.

Zašto .ME Registar ne proda ove domene?

Naš cilj je da za najbolje premium domene pronađemo najprikladniji sadržaj. Ukolio bi se odlučili za prodaju vejrovatno bi dobili ponude od velikog broja domejnera (investitora u premium domene) koji uopšte ne planiraju da razviju proizvod, sajt ili drugi projekat. Premium domeni su rezervisani za kompanije i startape koji su u stanju da razviju dobar proizvod ili uslugu što, na duže staze, daje mnogo veću vrijednost .ME domenu.

Koliko su vrijedni .ME premium domeni?

Vrijednost domena određuje njegovo značenje i dužina, baš kao što lokacija određuje cijenu nekretnine. Putem ovog Programa domeni se dodjeljuju gotovo svake sedmice. Domeni koji su dodijeljeni putem aukcija dostizali su vrjednost između 20 000 dolara i 70 000 dolara. Neki domeni su registrovani i za šestocifren iznos. Ipak, prava vrijednost domena dolazi do izražaja kroz upotrebu (na primjer, meet.me je prodat za pola miliona dolara). Situacija je slična kao kod kupovine zemljišta i izgradnje kuće – kvalitet kuće, zemljišta i okoline utiče na cijenu. A kada je u pitanju “okolina” .ME domeni su izuzetno vrijedni jer su neki od najuspješnijih startapa sa velikim investicijama, kao i najprepoznatljiviji globalni brendovi već postali dio .ME zajednice.

Kako se biraju aplikanti?

Aplikacija se ocjenjuje u skladu sa priloženim biznis planom, kvalitetom usluge koja je planirana na domenu i referencama aplikanta.

Neki od aplikanata su: WordPress, Google, Facebook, Visa Corp, Time Magazine, Delicious i The New York Times.

Aplikacioni formular i smjernice

Da bi se učestvovalo u programu potrebno je poslati aplikaciju. Apliknat može poslati dodatne informacije postavljanjem .PDF dokumenta u odeljku “Dodatak aplikaciji” ili slanjem na imejl adresu vuksan[at]domain.me

Prijavi se
Molimo vas da prije slanja aplikacije pročitate Kriterijume za dodjelu premium domena kao i Ugovor o dodjeli premium domena.

Terms and Conditions

Copyright © Domain.me, 2008-2019